Bestleistung: MENCIK Thomas 494 Kegel

Bestleistung: ROSNER Eberhard 544 Kegel

Bestleistung: SMEJKAL Gerhard 493 Kegel

Bestleistung: DVORAK Heinrich 521 Kegel

Bestleistung: JAN Leopold 554 Kegel

Bestleistung: GRUBER Franz 565 Kegel

Bestleistung: SZIDANITSCH Hans 511 Kegel

Bestleistung: SZIDANITSCH Hans 526 Kegel

Bestleistung: HESSLER Dieter: 462 Kegel

Bestleistung: SMEJKAL Gerhard 541 Kegel